Datenschutz

Knauf AMF privacybeleid:
Voor Knauf AMF is de bescherming van persoonsgegevens van het grootste belang. Daarom informeren wij u hier graag over de manier waarop wij uw privacy beschermen wanneer u uw persoonlijke gegevens aan ons ter beschikking stelt en hoe u informatie ontvangt over de aan ons verstrekte gegevens. Naast het vanzelfsprekend naleven van de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming, willen wij ons ook inzetten voor een verantwoorde omgang met uw gegevens.

Verzameling van gebruiksgerelateerde gegevens
Wanneer u de internetpagina's van Knauf AMF bezoekt, wordt automatisch de volgende algemene technische informatie verzameld: het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetprovider en soortgelijke informatie. Dit is slechts informatie waaruit geen conclusies kunnen worden getrokken over uw persoon. Tegen deze verzameling en opslag van gegevens kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt met het oog op de toekomst.

Verzameling van persoonsgegevens
Indien u persoonlijke informatie zoals naam, adres of telefoonnummer op onze pagina's wordt gevraagd, geldt hiervoor een speciale regeling en kan dit alleen met uw voorafgaande toestemming. Deze toestemming kunt u te allen tijde schriftelijk intrekken met ingang van de toekomst: omgang
Wij gebruiken deze gegevens in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor het technisch beheer van de websites, klantenadministratie, productonderzoeken en marketing alleen voor zover noodzakelijk in elk geval.

Gebruik van cookies door Google Analytics
Deze website maakt gebruik van functies van de web analytics service Google Analytics. Aanbieder is Google Inc. 1600 Amfitheater Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Als u zich echter aanmeldt voor de IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres van Google van tijd tot tijd door de lidstaten van de Europese Unie of andere landen die de EER-overeenkomst hebben ondertekend, ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres overgebracht naar een Google-server in de VS en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en de website-exploitant te voorzien van verdere diensten in verband met website- en internetgebruik. Het IP-adres dat door uw browser in het kader van Google Analytics wordt verzonden, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren, maar houd er wel rekening mee dat u in dat geval mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door het cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en verwerkt door Google door het downloaden en installeren van de browser plug-in die beschikbaar is op de volgende link: tools. http://google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

recht op informatie
Op verzoek zullen wij u zo spoedig mogelijk schriftelijk informeren, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, of en welke persoonsgegevens over u door ons worden opgeslagen. Indien, ondanks onze inspanningen om ervoor te zorgen dat de gegevens juist en up-to-date zijn, onjuiste informatie wordt opgeslagen, zullen wij deze op uw verzoek corrigeren.

Als u vragen heeft over gegevensbescherming, kunt u ons te allen tijde contacteren op info@knaufamf.com

Bezwaar reclame e-mails
Het gebruik van in het kader van de afdrukverplichting gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van ongevraagd reclame- en voorlichtingsmateriaal wordt hierbij tegengeworpen. De beheerders van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in geval van ongevraagde verzending van reclame-informatie, zoals spam e-mails.

Nieuwsbriefgegevens
​​​​​​​
Als u zich wilt abonneren op de nieuwsbrief die op de website wordt aangeboden, hebben wij uw e-mailadres en informatie nodig waarmee wij kunnen controleren of u eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Er worden geen verdere gegevens verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden. U kunt uw toestemming voor het opslaan van gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de link "afmelden" in de nieuwsbrief.