JURIDISCHE INFORMATIE

U accepteert de volgende gebruiksvoorwaarden van de website zonder voorbehoud wanneer u de website van Knauf AMF bezoekt.

Gebruiksvoorwaarden website

Alle inhoud van onze homepage is auteursrechtelijk beschermd. Wij staan uitdrukkelijk het gebruik van alle gegevens voor privé, niet-commerciële doeleinden toe. In geval van verveelvoudiging moet uitdrukkelijk worden gewezen op het auteursrecht en eigendomsrecht van Knauf AMF. Inhoud mag op geen enkele wijze worden gewijzigd en mag niet zonder schriftelijke toestemming op andere websites of netwerkcomputers worden gebruikt. Voor elk gebruik voor openbare of commerciële doeleinden is de toestemming van Knauf AMF vereist. Elke schending van deze voorwaarden verplicht tot onmiddellijke vernietiging van alle inhoud. Wij behouden ons het recht voor om verdere vorderingen tot schadevergoeding in te stellen.

Garantie op informatie

De informatie op onze website wordt met de grootste zorg samengesteld. Knauf AMF garandeert echter niet de volledigheid of geschiktheid voor bepaalde doeleinden. Het gebruik van de inhoud op de internetpagina's is uitsluitend voor risico van de gebruiker.

Internet Diensten & links

Onze webpagina's bevatten ook kruisverwijzingen (LINKS) naar webpagina's van andere aanbieders. Knauf AMF is niet verantwoordelijk voor externe content die via dergelijke links (LINKS) toegankelijk is. Het externe aanbod werd bij de eerste koppeling gecontroleerd op illegale inhoud. Pas wanneer wij ontdekken of worden geïnformeerd dat een aanbod illegale inhoud bevat, zal deze verwijzing (LINK) worden verwijderd, voor zover dit technisch mogelijk en redelijk is. Wij gebruiken cookies en sessiebeheer op onze websites om het gebruik van onze online aanbiedingen te vergemakkelijken. Onze cookies bevatten geen persoonlijke informatie, noch uw e-mailadres, noch vertellen wij u wie u bent.